Tjena !

När man skall montera kakel och klinker i sitt badrum så behöver man först applicera ett sk. Tätskikt.

Vad är då detta?  Jo, man kan enkelt förklara det med att det är det som håller väggen torr bakom kakel och klinkerplattorna.  Kakel och klinker är ju inte vattentätt isig, det är ju ( för det mesta) lermaterial som faktiskt suger åt sig vatten mer än det avvisar vatten.

Fogen som man har mellan plattorna är (vanligvis) inte heller vattentät, det finns specialfogar men det är ett annat kapitel. Så därför behövs ett godkänt tätskikt.

Det finns många tillverkare av tätskikt och några olika varianter, det finns de med duk, det finns två-komponent skikt, och plastmatta som är ett tätskikt ( T.ex Tarkett Tarkodry) mm, mm.

Det är väldigt viktigt att man följer anvisningarna på förpackningarna och att man har klart för sig hur tätskiktet skall monteras för att det skall vara godkänt.  När du valt det tätskikt som passar dig så håll dig till det sedan, blanda inte olika tätskiktstillverkare med varandra, ofta ät tätskikten gjorda i system för att det skall fungera korrekt, så blanda inte ihop olika märken!

Nedan följer några ord om tätskiktskrav som jag tycker man skall tänka på. ( från GVK.se)

GVK bygger sina branschregler på de myndighetskrav som ges ut av Boverket. Man ska skydda delar som inte tål fukt med ett vatten- och ångtätt skikt.

GVKs branschregler bygger på fuktavsnittet i Boverkets Byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar. Boverkets byggregler innehåller myndighetsföreskrifter och allmänna råd. En föreskrift är en regel som ska följas medan ett allmänt råd inte är bindande. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln till vilken det allmänna rådet är kopplat.

Boverkets Byggregler, BBR, ligger till grund för GVKs branschregler men tillämpas tvingande först vid nyproduktion och tillbyggnad.

Fuktavsnittet i BBR ett krav vid nyproduktion och tillbyggnad

I BBRs fuktavsnitt framgår att tätskiktets uppgift är att skydda de delar av golv och väggar som inte tål fukt. Det är viktigt att tätskiktets egenskaper inte försämras under livslängden och att de tekniska och kemiska förutsättningarna inte försvagar tätskiktet. Förutom kravet på vattentäthet, finns också krav på ångtäthet. Ångtätheten skyddar organiskt material i byggnaden mot bakterier.

Så skyddas byggnadsdelar som inte tål fukt:

  • Bad- och duschutrymmen ska förses med vattentätt skikt på golv och vägg.
  • Toalett, tvättstuga och utrymme för varmvattenberedare ska normalt ha ett vattentätt skikt på golv som dras upp på vägg, till exempel vid undergolv av spånskiva eller fuktkänslig väggskiva.

Här kommer även en liten film om montering av tätskiktsfolie på vägg, filmen visar montering med Kiilto KeraSafe.  Filmen är från GVK.se