Hej hej !

Nu finns det lite nya varor i butiken, jag har tagit in JAPE Grön-Fri som är ett medel som motverkar algpåväxtning. Det kan användas på alla ytor utomhus och fungerar riktigt bra. Jape Grön-Fri är väl mest känt som ett medel som man använder på moss och algbevuxna tak, men det funkar även jättebra på t.ex trädgårdsplattor, stenläggningar mm mm .

Som en liten introduktion har jag tagit fram ett erbjudande under Juni månad. Kolla in det HÄR

Nedan följer lite mer info om just Jape Grön-fri.
Text och bilder nedan från jape.se

Grön-Fri

Mot påväxt av alger, mossa, lav och mögel.

Användningsområden
På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Egenskaper
Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger och mossa är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Bruksanvisning
Späd Grön-Fri med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med spridande riktad flatstråle, så att ytan blir blöt. Grön-Fri kan även appliceras med pensel. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Vid behandling av tak bör stora klumpar av mossa tas bort i förväg. Vid sprutning rekommenderas andningsskydd eftersom spraydimman kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas.

Vid problem med svarta prickar på målade ytor rekommenderas Prick-Fri.

Spädning: 1 del Grön-Fri spädes med 4 delar vatten.

Åtgång: 0,20-0,25 liter brukslösning/m². 1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m² (1 liter brukslösning räcker till 5-6 m²).

Referenser – före och efter

Det är alltid resultatet som räknas, även om vägen dit har varit enkel.

 –
Bild: Vägg av lättbetong 10 månader efter behandling med Grön-Fri. Ingen tvättning av ytan har gjorts.