Alcro och Konstfack studerar ljus och färg i energieffektiv ljussättning

I projektet Optima lägger Alcro i samarbete med Konstfack grunden för framtida forskning kring hur energieffektivt ljus i kombination med färgsättning samverkar och påverkar människors prestationer.

– Den forskning som tidigare bedrivits inriktar sig mycket på en fråga som hålls konstant. Till exempel vad som händer om man målar ett rum gult eller grönt. I försöken målade och ljussatte vi två olika rum; det ena med starka kulörer och skarpare ljus och det andra mer neutralt färgsatt och med mer dämpat ljus. Försökspersonerna fick genomgå lästester, färgtester och svara på frågor kring vardera rummet, berättar Yvonne Karlsson på Alcro.

Resultaten som blir färdiga i slutet av februari är en produkt av diskussioner som forskargruppen tillsammans med Alcro som färgsättningsexpert och Philips som experter på ljussättning, har fört. Projekledare är Karin Fridell Anter, docent på Konstfack, som även arbetar för Alcro och bland annat har tagit fram alla Alcros färgsättnings- och kulörförslag för fasadmålning.

– Det ömsesidiga utbyte mellan akademiker och praktiker som en sådan här studie innebär är mycket givande. Det här är en pilotstudie som ska resultera i en metod för fortsatt forskning kring vilken effekt energieffektivt ljus i kombination med färgsättning har på människors prestationer, säger Karin Fridell Anter.
Som en bieffekt kommer studien även att kunna visa på konkreta iakttagelser kring samspelet mellan färg och ljus.

Optima-projektet är en del av SYN-TES – Human colour and light synthesis. Toward a coherent field of knowledge – finansierat av KK-stiftelsen i samverkan med Philips, Alcro-Beckers, NCS Colour och Saint Gobain-Emmaboda Glas. Konstfacks forskare inom projektet är docent Karin Fridell Anter (projektledare) och högskolelektor Ulf Klarén, Perceptionsstudion på Konstfack. Dessutom medverkar forskare från fem andra nordiska universitet.

Sista försöksomgången sker i februari. Den 28 februari kommer resultatrapporten.