Jag vill måla om en innertrappa som har plastmatta i stegen, går det?
Om det går, hur går jag tillväga?

Svar:

Dessvärre så är det inte rekommenderbart att måla på just plastmatta. Det
brukar bli problem med vidhäftningen av färgen och efter ett tag så släpper
färgen och flagnar osv, så det är inget som jag tycker att du skall ge dig
på. Man bör tänka på att i en trappa är ju slitaget rätt stort så man bör
vara noga med att det man målar med verkligen sitter fast

Mvh; Henke